Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA

Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA
  • Jaar van uitgave 2017
  • 82 pagina's
Auteur:Rob Cornelisse, N. Idsinga, J.W.E. Litjens, A.L. Mertens, Suzanne Mol - Verver en Hedwig van der Weerd-van Joolingen
Reeks:Boom fiscale casuïstiek
Rubriek: Juridisch Belastingrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐249‐7 | paperback | 2e druk | € 23,00

In Casuïstiek fiscale behandeling van de DGA wordt aan de hand van omvangrijk oefenmateriaal de fiscale behandeling van de DGA inzichtelijk gemaakt. Het oefenmateriaal heeft betrekking op de stand van de wetgeving per 1 december 2016 en is voorzien van een uitgebreide richtlijn voor de beantwoording. Het boek bevat opgaven met uitwerkingen gebaseerd op de theorie uit het studieboek Fiscale behandeling van de DGA.

In dit boek komen de volgende thema’s aan bod:
• subject;
• verwatering;
• optie vestigen en uitoefenen;
• vruchtgebruik/bloot eigendom;
• uitreiking bonusaandelen en liquidatie-uitkering;
• terbeschikkingstellingsregeling;
• bedrijfsoverdracht middels schenking;
• bedrijfsopvolgingsregeling;
• loonheffingen;
• verkapte winstuitdeling;
• onzakelijke geldlening;
• borgstelling;
• privébetrekkingen van de aandeelhouder;
• afsplitsing en juridische fusie;
• buitenlandse belastingplicht;
• emigratie.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor studenten die een DGA-gerelateerd vak volgen in het hoger onderwijs en professionals die naast het boek Fiscale behandeling van de DGA willen oefenen met de stof.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.