Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Bouwen aan vertrouwen

Evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’)

Bouwen aan vertrouwen
  • Jaar van uitgave 2014
  • 300 pagina's
Auteur:Steven Hijink
Redacteur:E.V.A. Eijkelenboom en J.B.S. Hijink
Reeks:IvO Center for Financial law en Governance (ICFG) (deel 1)
Rubrieken: Juridisch Financieel recht
Juridisch Ondernemingsrecht
Icon_ebook 978‐94‐6274‐228‐4 | digitaal boek | € 57,99

Dit boek bevat de uitkomsten van de evaluatie van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) die onderzoekers van het ICFG in opdracht van het Ministerie van Financiën in 2014 hebben verricht. De Wta is op 1 oktober 2006 in werking getreden tegen de achtergrond van een aantal schandalen en daarop volgende internationale initiatieven om de accountantsberoepsgroep nader te reguleren. Nu – najaar 2014 – ligt de accountantsberoepsgroep vanwege een reeks van incidenten opnieuw onder vuur. Uit de door het ICFG uitgevoerde evaluatie van de Wta blijkt dat de invoering van deWta positief is ervaren, hoewel sinds de invoering van de Wta het vertrouwen in de accountantsberoepsgroep licht is gedaald. De invoering van onafhankelijk toezicht op accountantsorganisaties door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wordt als meest positieve punt van de Wta beschouwd. Bij de wijze waarop de AFM het toezicht in de praktijk uitoefent, worden echter kanttekeningen geplaatst.

Het ICFG (IvO Center for Financial Law and Governance) is het multidisciplinaire onderzoekscentrum van Erasmus School of Law op het gebied van financieel recht en governance. Het ICFG heeft de ambitie nationale en internationale wetenschappers, studenten en professionals bijeen te brengen om zo te komen tot een hoogwaardige uitwisseling van kennis en ervaring op het terrein van het financieel recht en de governance bij financiële ondernemingen en andere partijen op de financiële markten. Het ICFG staat onder leiding van prof. mr. Hélène Vletter-van Dort en prof. mr. Steven Hijink.

In de ICFG-reeks worden publicaties opgenomen die de neerslag vormen van symposia,congressen en andere onderzoeksactiviteiten van het ICFG en de daaraan verbonden onderzoekers.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wetenschappers, praktijkjursten en accountants.