Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Bevrijdende & begrenzende soevereiniteit

Bevrijdende & begrenzende soevereiniteit
  • Jaar van uitgave 2018
  • 156 pagina's
Redacteur:Sascha Hardt, Aalt Willem Heringa en Antonia Waltermann
Rubriek: Juridisch Staatsrecht en bestuursrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐574‐0 | paperback | 1e druk | € 31,00

Bevrijdende en begrenzende soevereiniteit verheldert wat onder het zo diffuse begrip soevereiniteit kan en zou moeten worden verstaan met betrekking tot de verhouding tussen Nederland (of andere lidstaten) en de Europese Unie. Begrenst het concept soevereiniteit nu echt wat aan de EU aan bevoegdheden kan worden overgedragen? Is er misschien een kern die nooit zou mogen worden overgedragen? Of impliceert het begrip soevereiniteit dat we bij de overdracht van soevereine bevoegdheden een strakke procedure volgen en er vooral expliciet over zijn? Kortom, een bundel die oproept tot een helder gebruik van het begrip kan voorkomen dat we langs elkaar heen blijven praten.

Deze bundel bestaat uit bijdragen aan de in 2017 in Maastricht gehouden Staatsrechtconferentie over het thema soevereiniteit. De redactieleden zijn alle drie werkzaam aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University en zijn verbonden aan het Montesquieu Instituut. De auteurs presenteerden papers gedurende de conferentie en bewerkten die papers voor deze bundel. Daarmee is de bundel ook een aardige afspiegeling van het soevereiniteitgerelateerde onderzoek in de vakgroepen staatsrecht in Nederland.

Auteursinformatie

De bundel bestaat uit bijdragen aan de in 2017 in Maastricht gehouden Staatsrechtconferentie over het thema soevereiniteit. De redactie leden zijn alle drie werkzaam aan de Juridische Faculteit van Maastricht University en zijn verbonden aan het Montesquieu Instituut. De auteurs presenteerden papers gedurende de conferentie en bewerkten die papers voor deze bundel. Daarmee is de bundel ook een aardige afspiegeling van het soevereiniteit gerelateerde onderzoek in de vakgroepen staatsrecht in Nederland.