Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Bestuursrecht Deel 2

Rechtsbescherming tegen de overheid

Bestuursrecht Deel 2
  • Jaar van uitgave 2019
  • 514 pagina's
Redacteur:prof.mr. dr. A.T. Marseille en mr. dr. H.D. Tolsma
Reeks:Boom Juridische studieboeken
Rubriek: Juridisch Staatsrecht en bestuursrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐603‐7 | hardcover | 7e druk | € 49,50

Het studieboek Bestuursrecht bestaat uit twee delen. Het eerste deel, Bestuursrecht 1 (2019), behandelt de beginselen, het systeem en de kernbegrippen van het bestuursrecht. Dit tweede deel, Bestuursrecht 2 (2019), gaat over de rechtsbescherming tegen de overheid. Het behandelt de in de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedures van bezwaar en beroep bij de bestuursrechter tegen besluiten van bestuursorganen. Daarnaast wordt ingegaan op de aanvullende rechtsbescherming die de burgerlijke rechter biedt en op klachtprocedures. Beide delen kunnen los van elkaar worden gebruikt; tezamen vormen ze een studieboek voor het hele algemene bestuursrecht. 

Nieuw in de zevende druk
In deze zevende druk van Bestuursrecht 2 zijn de ontwikkelingen in wetgeving, jurisprudentie en literatuur verwerkt tot 1 januari 2019. Anders dan voorheen is in het inleidende hoofdstuk 1 meer aandacht voor de diversiteit aan procedures die beschikbaar zijn voor het beslechten van bestuursrechtelijke geschillen en voor het functioneren van de procedure bij de bestuursrechter in de praktijk. Het betreft een toegankelijk studieboek waarin naast de hoofdlijnen van dit rechtsgebied ook aandacht is voor een verdieping van meer complexere leerstukken. 

Doelgroep

Bestuursrecht is een actueel studieboek. Hoewel het boek primair is gericht op universitaire studenten is het eveneens goed bruikbaar gebleken in het hoger beroepsonderwijs en het postacademisch onderwijs. Bovendien is het voor de praktijk een uitstekend naslagwerk.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.