Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Bestaansminimum en bankbeslag

Bescherming van de schuldenaar bestendigd

Bestaansminimum en bankbeslag
 • Jaar van uitgave 2018
 • 236 pagina's
Redacteur:M.I. Cazemier en O.M. Jans
Rubriek: Juridisch Financieel recht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐521‐4 | paperback | 1e druk | € 31,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐896‐5 | digitaal boek | € 35,40

Gerechtsdeurwaarders rekenen het tot hun verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan het goed functioneren van de rechtsstaat. Vanuit hun ambtelijke taak en het dagelijkse contact met de praktijk constateren zij vaak als eerste de complicaties van geldende wet- en regelgeving op het gebied van betekening en tenuitvoerlegging.

In 2011 verscheen het eerste preadvies over openbare exploten en ambtelijke publicaties. Kort volgend op dit eerste preadvies heeft de beroepsgroep in een aantal opvolgende adviezen actief werk gemaakt van de positie van de schuldenaar en de beslagverboden. In 2012 verscheen een preadvies over de herziening van het beslagverbod roerende zaken, gevolgd door een preadvies over het vereenvoudigen van de beslagvrije voetregeling in 2014. Al deze preadviezen hebben bij de wetgever gehoor gevonden.

In het laatste preadvies werd reeds in ogenschouw genomen dat het feit dat de beslagvrije voet onmiddellijk weer voor beslag vatbaar is zodra het bedrag op de bankrekening is gestort, onwenselijke gevolgen heeft voor de handhaving van het bestaansminimum. In haar advies bij de totstandkoming van de op het KBvG-preadvies uit 2014 gebaseerde Wet vereenvoudiging beslagvrije voet constateerde de Raad van State dat, gelet op het doel en strekking van de beslagvrije voet, maatregelen noodzakelijk zijn. Het onderhavige preadvies kan de wetgever daarbij – wederom – tot inspiratie dienen.

Auteursinformatie

 • Mr. J.J.L. Boudewijn is gerechtsdeurwaarder in Amsterdam.
 • Mr. dr. L.P. Broekveldt is voormalig Rijksadvocaat en oprichter van Broekveldt Legal.
 • Mr. M.I. Cazemier is juridisch en beleidsmedewerker bij het bureau van de KBvG.
 • ​W.W.M. van de Donk is voorzitter van het bestuur van de KBvG.
 • Mr. J. Feikema is toezichthouder kwaliteit en integriteit bij het Bureau Financieel Toezicht en voormalig toegevoegd gerechtsdeurwaarder.
 • Mr. O.M. Jans is bestuurslid van de KBvG met als portefeuille Ambtsuitoefening en toegevoegd gerechtsdeurwaarder.
 • Prof. mr. A.W. Jongbloed is hoogleraar beslag- en executierecht aan de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht.
 • Mr. H.T. Nieuwhof is commissiegriffier van de gemeente Weststellingwerf en auteur van Naar een efficiëntere afwikkeling van executoriaal bankbeslag.
 • Prof. mr. L. Timmerman is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.
 • A.C.C.M. Uitdehaag is voormalig bestuurslid van de KBvG en bestuurslid (secretaris) van de Internationale Unie van Gerechtsdeurwaarders (UIHJ).