Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Best Practice Guide Vreemdelingenbewaring

Best Practice Guide Vreemdelingenbewaring
  • Jaar van uitgave 2009
  • 249 pagina's
Auteur:Frans Fonville
Reeks:Best Practice Guides
Rubriek: Juridisch Vreemdelingenrecht
Icon_ebook 978‐94‐6094‐116‐0 | digitaal boek | € 15,99

Rechtshulpverlening aan vreemdelingen die zijn opgesloten in vreemdelingendetentie stelt hoge eisen aan advocaten. Advocaten staan deze mensen met raad en daad bij in een procedure die over een lange periode kan lopen en voor betrokkenen grote consequenties heeft.

Deze gids beschrijft de taken en dilemma’s waarvoor advocaten en andere (rechts)hulpverleners zich gesteld zien. Het boek geeft praktische tips en advies bij keuzes die moeten worden gemaakt en geeft richting aan het handelen bij de dagelijkse uitoefening van de praktijk.

Hoe worden de belangen het best gediend van mensen die opgesloten zitten en die de Nederlandse taal vaak niet of nauwelijks machtig zijn? En hoe wint de advocaat het vertrouwen van mensen, die in hun eigen land geleerd hebben om vertegenwoordigers van het rechtssysteem te wantrouwen? Voor de beantwoording van deze en tal van andere vragen biedt dit boek een praktische handleiding, handig om bij de hand te hebben.

De in de gids opgenomen minimumnormen bieden een goede houvast bij intercollegiale toetsing (peer review).

Inclusief onlineversie
De gids maakt onderdeel uit van een serie Best Practice Guides voor rechtsbijstandverleners. Andere rechtsterreinen in de serie zijn Arbeidsrecht, Asielrecht,
Echtscheidingsrecht en Vreemdelingenbewaring. Naar verwachting wordt de serie nog verder uitgebreid met een aantal andere rechtsterreinen. 

Doelgroep

Deze uitgave is bestemd voor de vreemdelingenadvocatuur en de rechterlijke macht.