Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Best Practice Guide Arbeidsrecht

Best Practice Guide Arbeidsrecht
  • Jaar van uitgave 2009
  • 300 pagina's
Auteur:Marita Hoogeveen en Olav van der Kind
Reeks:Best Practice Guides
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Icon_ebook 978‐94‐6094‐113‐9 | digitaal boek | € 15,99

Rechtshulpverlening aan mensen die een conflict met hun werkgever hebben, stelt hoge eisen aan advocaten. Advocaten staan deze mensen met raad en daad bij in een procedure, waarbij vaak grote emoties spelen.
Deze gids beschrijft de taken en vraagstukken waarvoor advocaten en andere (rechts) hulpverleners zich gesteld zien bij arbeidsrechtzaken. Het boek geeft praktische tips en advies bij keuzes die moeten worden gemaakt en geeft richting aan het handelen van advocaten bij de dagelijkse uitoefening van hun praktijk.

Hoe worden de belangen het best gediend van mensen die zich geconfronteerd zien met (de dreiging van) het verlies van hun baan, met alle gevolgen van dien voor hun sociale leven? Welke aanpak is vereist als zich problemen in de werkrelatie voordoen ten gevolge van ziekte van de werknemer? Voor de beantwoording van deze en tal van andere vragen biedt dit boek een praktische handleiding, handig om bij de hand te hebben.
De in de gids opgenomen minimumnormen bieden een goede houvast bij intercollegiale toetsing (peer review).

De gids maakt onderdeel uit van een serie Best Practice Guides voor rechtsbijstandverleners. In deze serie zijn verschenen:
- Vreemdelingenbewaring
- Gedwongen opname en behandeling van psychiatrische patienten/cliënten
- Echt Scheiden