Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Belastingen als moreel fenomeen

Vertrouwen en legitimiteit in de praktijk

Belastingen als moreel fenomeen
  • Jaar van uitgave 2013
  • 114 pagina's
Auteur:Hans Gribnau
Reeks:Boom fiscale studieboeken
Rubriek: Juridisch Belastingrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐90‐8974‐748‐8 | paperback | 1e druk | € 24,50

Belastingen zijn een moreel verschijnsel dat de legitimiteit van de staat en het vertrouwen van burgers in elkaar en in de staat verbindt. Zij maken onze samenleving en onze vrijheid mogelijk. De staat gebruikt belastingen voor tal van voorzieningen die de samenleving ten goede komen. Via belastingen wordt ook inkomen herverdeeld.
Belastingheffing dient legitiem te zijn, zodat burgers zich verplicht voelen belasting te betalen. Maar zij moeten er ook op kunnen vertrouwen dat het belastingstelsel een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten inhoudt. Belastingen dienen daarom waarden uit te drukken die in onze maatschappij leven. Door burgers en hun waarden serieus te nemen, wordt hun bereidheid tot naleving van de belastingwet bevorderd. Vertrouwen en legitimiteit zijn zowel van belang voor belastingwetgeving als voor de uitvoering van de belastingwet. Legitieme belastingwetgeving eist trouw aan rechtsbeginselen als rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, onpartijdigheid en evenredigheid. Met name het gebruik van de belastingwet voor tal van beleidsdoeleinden staat hiermee op gespannen voet. Uitgangspunt bij de rechtstoepassing en -handhaving is de juridische benadering van legitimiteit – de Belastingdienst is gebonden aan wet en rechtsbeginselen. Een sociaalwetenschappelijke invalshoek – die uitgaat van de perceptie van de burger – biedt hier een belangrijke aanvulling. Dit blijkt bijvoorbeeld bij ‘horizontaal toezicht’.
Tot slot wordt ingegaan op de toekomst van de belastingwetenschap.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor studenten die het vak Rechtsfilosofie volgen aan een fiscale faculteit. Daarnaast is dit boek interessant voor de professional.

Auteursinformatie

Prof. mr. dr. J.L.M. (Hans) Gribnau is hoogleraar Methodologie van het belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg en hoogleraar Kwaliteit van fiscale regelgeving aan de Universiteit Leiden.
Dit boek bevat de rede die hij in verkorte vorm uitsprak bij de openbare aanvaarding van zijn ambt aan de Universiteit van Tilburg op 23 november 2012.

Weekblad Fiscaal recht 14 maart 2013 / 6992
"Het draait om het verband tussen vertrouwen, legitimiteit en belastingwetgeving"
Bekijk de bijlage
Radio 1 4-12-2012

Hoogleraar Hans Gribnau over waarom we belasting betalen

Beluister hier het fragment.

Bekijk de bijlage

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.