Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Beklag over niet vervolgen

Hoe gaat het Openbaar Ministerie om met art. 12 Sv-zaken?

Beklag over niet vervolgen
  • Jaar van uitgave 2018
  • 208 pagina's
Auteur:Annemieke Benschop, Dirk Korf, Miranda de Meijer, Joep Simmelink en Ton Willemsen
Reeks:OM-reeks (deel 2)
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐452‐1 | paperback | 1e druk | € 39,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐817‐0 | digitaal boek | € 26,99

Een aangifte van een strafbaar feit door een burger leidt vaak niet tot een strafvervolging. De officier van justitie kan beslissen dat de zaak niet aan de rechter wordt voorgelegd, maar wordt geseponeerd. Tegen deze beslissing kan de belanghebbende zich op grond van artikel 12 Wetboek van Strafvordering beklagen bij het gerechtshof. Dit boek bevat een verslag van een onderzoek naar de praktijk van deze beklagprocedure en de kwaliteit van het werk van het Openbaar Ministerie.

De centrale vraag in het onderzoek is of het werk van het Openbaar Ministerie in de beklagprocedure beantwoordt aan de kwaliteitseisen die daaraan mogen worden gesteld. Relevante informatie is verkregen door een kwantitatieve analyse van beklagzaken over de jaren 2010-2014, een uitvoerig dossieronderzoek en interviews met functionarissen die betrokken zijn bij de afhandeling van beklagzaken.

Hoewel het onderzoek is gericht op een beoordeling van het werk van het Openbaar Ministerie, zijn de uitkomsten van het onderzoek ook van belang voor medewerkers van de rechterlijke macht en advocaten die cliënten bijstaan in artikel 12 beklagzaken.