Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Beginselen van het Curaçaose Staatsrecht

Beginselen van het Curaçaose Staatsrecht
  • Jaar van uitgave 2018
  • 200 pagina's
Auteur:Lodewijk Rogier
Reeks:Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Rubriek: Juridisch Staatsrecht en bestuursrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐554‐2 | paperback | 2e druk | € 33,50

Sinds de opheffing van het land de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 (10-10-’10) is Curaçao naast Aruba, Nederland en Sint Maarten een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden en zijn de BES-eilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, als openbare lichamen onderdelen van het land Nederland.
Hoewel er grote overeenkomsten zijn in de staatsrechtelijke structuur van de landen van het Koninkrijk en in het bijzonder van de drie Caribische landen, worden, in tegenstelling tot in de eerste druk (Beginselen van het Caribisch Staatsrecht, 2012), in deze tweede druk alleen de hoofdlijnen van het staatsrecht van Curaçao behandeld. Recente ontwikkelingen sinds 2012 zijn verwerkt. Slechts incidenteel wordt verwezen naar vergelijkbare rechtsfiguren in de andere landen. De BES-eilanden blijven vrijwel geheel buiten beschouwing.

Onder de tab Extra materiaal kunt het trefwoordenregister van het boek gratis downloaden. 

Doelgroep

Het boek is geschreven voor het universitair onderwijs op eerstejaars bachelorniveau in Curaçao, maar het is ook geschikt voor het hoger beroepsonderwijs. De belangrijkste begrippen die in dit boek aan de orde komen zijn cursief gedrukt. Aan het eind van elk hoofdstuk zijn verwijzingen opgenomen voor verder lezen. Achterin staan oefenvragen om de aangeboden stof te toetsen.

Auteursinformatie

Prof. mr. L.J.J. Rogier is als hoogleraar Staats- en Bestuursrecht verbonden aan de University of Curaçao.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.

 

Trefwoordenregister

Hieronder kunt u het trefwoordenregister – wat per abuis niet is opgenomen in het boek – gratis downloaden.