Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Bedrijf en internationaal privaatrecht

Bedrijf en internationaal privaatrecht
  • Jaar van uitgave 2015
  • 415 pagina's
Auteur:Jan Keizer
Reeks:Recht in kort bestek
Rubriek: Juridisch Internationaal recht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐085‐1 | paperback | 4e druk | € 49,50

Bedrijf en internationaal (privaat)recht is de nieuwe druk van Bedrijf en internationaal recht.

Door allerlei economische en sociale ontwikkelingen neemt de handel tussen de verschillende landen toe. Ook voor Nederland heeft dit als gevolg dat export en import steeds meer in de belangstelling komen te staan. Zakendoen is niet meer nationaal, maar internationaal. Daarnaast worden wet- en regelgeving in de maatschappij en in het bedrijfsleven met de dag belangrijker. De stroom wet- en regelgeving vanuit Den Haag en Brussel neemt ondanks de regulering alsmaar toe.

In Bedrijf en internationaal privaatrecht staan de belangrijkste rechtsgebieden van het internationaal (privaat)recht centraal. Bij het schrijven van het boek is gestreefd naar een voor studenten toegankelijke taal, waarbij juridisch jargon zo veel mogelijk is vermeden. Veel onderwerpen worden verhelderd met praktische voorbeelden en rechterlijke uitspraken.

Bedrijf en internationaal privaatrecht probeert geen volledig theoretisch overzicht van het internationaal (privaat)recht te geven, maar studenten de juridische kennis,vaardigheden en attitude bij te brengen die ze nodig hebben om in het bedrijfsleven internationaal te kunnen functioneren. Het boek is vooral bedoeld voor studenten en voor diegenen die beroepshalve met het internationaal recht te maken hebben. De teksten zijn weer helemaal geactualiseerd. De verordeningen Rome I en Rome II zijn als aparte hoofdstukken opgenomen. Ook zijn de gevolgen van het Verdrag van Lissabon verwerkt.

Doelgroep

Het boek is bedoeld voor derde- en vierdejaarsstudenten die het vak recht volgen bij hogere economische opleidingen en HBO-Rechten. Ook is het boek geschikt als inleidend boek binnen het juridisch onderwijs op WO niveau.

Auteursinformatie

Jan Keizer studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Na zijn studie was hij als docent Recht werkzaam aan de hogere textielschool ‘De Maere’. Ook is hij een aantal jaren werkzaam geweest als consultant Bestuur en Managementondersteuning bij onderwijsbureau Metrium. Nu is hij werkzaam als docent Recht aan de Academie Bestuur en Recht van de Saxion Hogeschool in Enschede. Hij is auteur van het boek Bedrijf & Recht en mederedacteur van het wetboek Wetteksten Hoger Onderwijs.

NBD Biblion december 2015

recensie door Mr. P.C. van Schelven

Bekijk de bijlage

Aanvraag docentexemplaar

Docentenhandleiding

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur
alle inclusief docentenhandleiding


Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.