Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Balanceren met detacheren

Balanceren met detacheren
  • Jaar van uitgave 2018
  • 140 pagina's
Auteur:Zef Even
Reeks:Bakelsinstituut
Rubriek: Juridisch Staatsrecht en bestuursrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐572‐6 | paperback | 1e druk | € 16,00

Op 12 oktober 2018 sprak Zef Even ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Europees Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn inaugurele rede uit. De bijzondere leerstoel Europees Arbeidsrecht spitst zich toe op de wisselwerking tussen enerzijds het Europese en het internationale arbeidsrecht en anderzijds het nationale arbeidsrecht.

In zijn rede gaat Even in op het potentiële spanningsveld tussen de economische mogelijkheden die Europees recht aan bedrijven en werknemers biedt en de sociale bescherming die nationaal arbeidsrecht poogt te geven. Hij bespreekt de positieve kanten verbonden aan de vrijheden, maar ook de schaduwzijden. In de kern zoekt hij naar een optimale balans tussen marktvrijheden en sociaal recht. Aandacht is er voor de gelijke kansen van werknemers op een inclusieve arbeidsmarkt tegen eerlijke arbeidsvoorwaarden. De leerstoel sluit aan bij de missie en de visie van de Erasmus School of Law: het arbeidsrecht wordt internationaal benaderd, met oog voor de economische en sociale context.

Auteursinformatie

Zef Even (1976) promoveerde in 2008 aan de Erasmus School of Law (ESL) in Rotterdam. Hij doceerde de afgelopen jaren onder meer het vak Europees en internationaal Arbeidsrecht binnen de succesvolle Master Arbeidsrecht in Rotterdam. Hij is voorts onder meer verbonden aan AR Updates en de tijdschriften Tijdschrift Arbeid en Onderneming (TAO) en European Employment Law Cases (EELC). Naast zijn aanstelling aan de Erasmus School of Law (ESL) is hij sinds 1998 werkzaam als advocaat arbeidsrecht, thans bij Steensma-Even.