Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Audiovisuele verslaglegging in een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering

Audiovisuele verslaglegging in een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering
  • Jaar van uitgave 2016
  • 86 pagina's
Auteur:Marc Kessler
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6236‐710‐4 | paperback | 1e druk | € 17,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐615‐2 | digitaal boek | € 11,99

Het huidige Wetboek van Strafvordering gaat er sinds jaar en dag van uit dat verslaglegging van bijvoorbeeld een politieverhoor of van de terechtzitting door middel van een schriftelijk proces-verbaal plaatsvindt. Tegenwoordig wordt in een toenemend aantal gevallen van een verhoor of van de terechtzitting ook een opname gemaakt. In zijn inaugurele rede gaat de auteur in op de actuele vraag hoe de verhouding tussen schriftelijke verslaglegging en audiovisuele opnamen moet worden genormeerd in een nieuw Wetboek van Strafvordering. Hij stelt een experiment voor waarin wordt beproefd onder welke voorwaarden schriftelijke verslaglegging gedeeltelijk door een opname zou kunnen worden vervangen.

Het boek is bestemd voor juristen die geïnteresseerd zijn in de wijze waarop het Wetboek van Strafvordering kan worden aangepast aan ontwikkelingen in de informatie en communicatietechnologie.

Auteursinformatie

Marc Kessler is hoogleraar strafwetgeving aan de Universiteit Leiden. Hij is als raadadviseur werkzaam bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In die hoedanigheid is hij nauw betrokken bij het omvangrijke wetgevingsprogramma Modernisering Wetboek van Strafvordering.