Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Assumpties annoteren

Rechterlijke veronderstellingen empirisch en juridisch getoetst

Assumpties annoteren
  • Jaar van uitgave 2019
  • 202 pagina's
Redacteur:I. Giesen, S.N.P. Wiznitzer, A.L.M. Keirse en W.S. de Zanger
Reeks:Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) (deel 15)
Rubrieken: Juridisch Algemeen
Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐605‐1 | paperback | 1e druk | € 42,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐995‐5 | digitaal boek | € 39,50

Het gebruik van empirische inzichten in de rechtspraktijk en de rechtswetenschap kan zeer waardevol zijn; dat geldt zeker ook op het terrein van het (straf-of civielrechtelijke) aansprakelijkheidsrecht. De koppeling van recht en empirie leidt potentieel immers tot rechtsregels die (meer) in lijn zijn met de realiteit van alledag. Dat enige (mate van) beïnvloeding of sturing van de rechtspraktijk, en in het bijzonder de rechterlijke macht, door empirische inzichten ook nu al daadwerkelijk aan de orde is, wordt onderstreept door het gegeven dat rechters geregeld empirisch georiënteerde veronderstellingen (assumpties) benutten in hun uitspraken.

Dit gegeven was aanleiding voor de auteurs in deze bundel om enkele van de zo gehanteerde rechterlijke assumpties te spiegelen aan bestaande empirische en juridisch normatieve inzichten. Immers, bij veel van dit soort veronderstellingen kan men de vraag stellen of deze wel ‘waar’ zijn, of ze wel een afdoende empirische basis hebben. Wat betekent het antwoord op die vraag voor de argumentatieve waarde van de assumptie? Dat vormt de kern van wat de diverse bijdragen in deze bundel beogen bloot te leggen.

Auteursinformatie

Ivo Giesen is als hoogleraar burgerlijk recht verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
Shosha Wiznitzer is als promovenda verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
Anne Keirse is als hoogleraar burgerlijk recht verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) en (parttime) als raadsheer aan het Gerechtshof Amsterdam
Wouter de Zanger is als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)