Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw?

Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw?
  • Jaar van uitgave 2015
  • 96 pagina's
Auteur:Meijer en Snijders
Reeks:Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (deel 30)
Rubriek: Juridisch Burgerlijk (proces)recht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐117‐9 | paperback | 1e druk | € 29,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐376‐2 | digitaal boek | € 18,99

Op 31 mei 2013 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was 'Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw'.

Als inleiders traden op:

  • prof. mr. H.J. Snijders, hoogleraar Burgerlijk Recht en Burgerlijk Procesrecht aan de Universiteit Leiden
  • mr. W.H. van Baren, advocaat te Amsterdam en lid (voorzitter) van het bestuur van het Nederlandse Arbitrage Instituut (NAI)
  • prof. mr. G.J. Meijer, advocaat te Rotterdam en hoogleraar Arbitration &Dispute Resolution aan de Erasmus School of Law te Rotterdam.

Deze vergadering in mei 2013 stond in het teken van het inmiddels – per1 januari 2015 – in werking getreden nieuwe arbitragerecht. Voor dit deel inde serie van uitgaven van de NVvP is daarom voor een afwijkende formulegekozen. Professor Snijders en professor Meijer voorzien in deze uitgavede arbitragewetgeving zoals die inmiddels zijn beslag heeft gekregen vancommentaar.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor specialisten in het procesrecht en leden van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.