Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Arbeidswet- en Regelgeving Curaçao 2015

Arbeidswet- en Regelgeving Curaçao 2015
  • Jaar van uitgave 2016
  • 262 pagina's
Auteur:mr. G.B. Steward
Reeks:Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR) (deel 27)
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐232‐9 | paperback | 1e druk | € 54,00

Voor de staatkundige herstructurering van de Nederlandse Antillen in 2010 was de Nederlands Antilliaanse arbeidswet- en regelgeving over een groot aantal afzonderlijke verordeningen verspreid. Deze systematiek is na het uiteenvallen van de Nederlandse Antillen door het land Curaçao ongewijzigd voortgezet.

In deze bundel is behalve een doorlopende tekst ook getracht de verordeningen zoveel mogelijk naar onderwerp in te delen. Daarnaast is ook een aantal oude verordeningen opgenomen, die nog gelden en die voor eenieder die met het arbeidsrecht te maken heeft van belang (kunnen) zijn. Met deze overzichtelijke en gebruiksvriendelijke bundel van de arbeidswet- en regelgeving van Curaçao is aan de zoektocht van juristen en anderen, die voor een bepaald onderwerp op arbeidsrechtelijk gebied tal van verordeningen moesten doorspitten, een einde gekomen.

Arbeidswet- en Regelgeving Curaçao 2015 is gepubliceerd in samenwerking met VanEps Kunneman VanDoorne Curaçao.

Auteursinformatie

Deze bundel is samengesteld door mr. G.B. (Molly) Steward. Na geruime tijd werkzaam te zijn geweest bij Banque de Paribas et des Pays Bas in Nederland, trad Molly Steward na afronding van de studie Nederlands Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht in 1987 toe tot de advocatuur. Bij advocatenkantoor VanEps Kunneman VanDoorne op Curaçao heeft zij zich onder meer gespecialiseerd in arbeidsrecht. Inmiddels heeft zij meer dan 25 jaar praktijkervaring in het oplossen van arbeidsconflicten, waarbij zij zowel werkgevers als de werknemer in en buiten rechte vertegenwoordigt. Een synthese tussen theorie en praktijk heeft zij gevonden via het onderwijs – zij doceert arbeidsrecht aan de University of Curaçao – en diverse publicaties. Zo verscheen eerder van haar hand Bundel Arbeidswet- en Regelgeving Nederlandse Antillen (2007), en verzorgde zij een aantal jaren een column voor het managementblad Coaching.