Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Als vreemde ogen dwingen

Een onderzoek naar de positie van de transcultureel gedragskundige in een strafrechtelijke context

Als vreemde ogen dwingen
  • Jaar van uitgave 2016
  • 132 pagina's
Auteur:Lucas Noyon
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐266‐4 | paperback | 1e druk | € 37,50

In hoeverre de culturele herkomst of achtergrond van de dader een rol speelt bij zijn misdaden is al jaren een regelmatig terugkerende vraag tijdens zittingen van de strafrechter. In dat verband wordt wel eens een beroep gedaan op een - vaak zelfbenoemde - trans- of interculturele gedragsdeskundige pro Justia. Maar wat maakt hem of haar tot een deskundige van andere culturen? Hoe verandert dat de gedragskundige blik? En welke juridische aanspraken kan een verdachte met een andere culturele achtergrond in dit verband doen gelden? Het zijn fundamentele vragen die aan belang winnen nu de praktijk vooruit is gaan lopen op de theoretische doordenking.

In dit onderzoek wordt getracht een antwoord op deze vragen dichterbij te brengen. Centraal staat een zoektocht naar de juridische en gedragskundige meerwaarde van een transcultureel gedragskundige voor de justitiabele die afkomstig is uit een ‘andere’ cultuur en die van zijn vrijheid is of dreigt te worden beroofd.

Auteursinformatie

Lucas Noyon studeerde algemene sociale wetenschappen en rechten aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich daarna in het strafrecht aan de Erasmus Universiteit en in de criminologie aan de Universiteit Leiden. Tijdens het verrichten van dit onderzoek werkte hij voor de afdeling strafrecht van de Erasmus Universiteit, tegenwoordig is hij als promovendus verbonden aan het instituut voor strafrecht en criminologie van de Universiteit Leiden.