Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Algoritmes en grondrechten

Algoritmes en grondrechten
  • Jaar van uitgave 2018
  • 244 pagina's
Auteur:Janneke Gerards, Remco Nehmelman en Max Vetzo
Reeks:Montaigne reeks (deel 10)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐541‐2 | paperback | 1e druk | € 40,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐922‐1 | digitaal boek | € 45,00

De opkomst van algoritme-gedreven technologieën als Big Data, Internet of Things en Kunstmatige Intelligentie levert een breed scala aan nieuwe grondrechtelijke uitdagingen op. Deze technologieën hebben bijvoorbeeld effect op de keuzes die we maken en daarmee op onze
persoonlijke autonomie, en ingebouwde vooroordelen in algoritmes kunnen leiden tot ongelijke behandeling.

Nadere identificatie en analyse van de diverse grondrechtelijke uitdagingen is nodig om een gerichte aanpak van de problemen mogelijk te maken. In dit boek wordt daarom, specifiek voor Nederland, in kaart gebracht wat de (potentiële) impact is van Big Data, het Internet of Things en Kunstmatige Intelligentie op vrijheidsrechten, gelijkheidsrechten, privacyrechten en procedurele rechten. Centraal staat de gemeenschappelijke deler van de drie algoritme‑gedreven technologieën: het gebruik van slimme algoritmes.

Het boek biedt zo een actueel en systematisch overzicht van grondrechtelijke knelpunten in relatie tot een van de meest urgente maatschappelijke uitdagingen van dit moment. Dit maakt het boek relevant voor iedereen die zich vanuit juridisch of technologisch perspectief bezighoudt met digitalisering en recht, zowel in de wetenschap als in de (rechts)praktijk.

Auteursinformatie

Janneke Gerards is hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht. Zij voert haar onderzoek uit in het kader van het universitaire onderzoekszwaartepunt Instituties voor Open Samenlevingen en het facultaire Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging. Haar onderzoek richt zich vooral op grondrechtenbescherming in het kader van het EVRM en de Europese Unie, op rechterlijke argumentatie en op de wisselwerking tussen nationaal en Europees recht.

Remco Nehmelman is hoogleraar publiek organisatierecht aan de Universiteit Utrecht. Hij doet onderzoek op diverse terreinen van het constitutioneel recht zoals (politieke) grondrechten, politiek staatsrecht en decentralisatie. Zijn onderzoek wordt voornamelijk uitgevoerd in het kader van het facultaire Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging.

Max Vetzo is student aan de Legal Research Master van de Universiteit Utrecht en student-assistent (strafrecht en staats- en bestuursrecht) aan diezelfde universiteit.