Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Adolescentenstrafrecht

Beleidstheorie en eerste empirische bevindingen

Adolescentenstrafrecht
  • Jaar van uitgave 2016
  • 158 pagina's
Auteur:André van der Laan, M.G.C.J. Beerthuizen, K.A. Beijersbergen en C.S. Barendregt
Reeks:Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (deel 317)
Icon_printbook 978‐94‐6236‐726‐5 | paperback | 1e druk | € 43,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐642‐8 | digitaal boek | € 28,99

Op 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht ingevoerd. Het adolescentenstrafrecht beoogt een flexibele toepassing van de sanctiestelsels rond de leeftijd van 18 jaar waarbij de nadruk ligt op een verruimde openstelling van het jeugdstrafrecht voor jongvolwassenen tot 23 jaar. In dit rapport wordt ingegaan op de beleidsveronderstellingen die ten grondslag liggen aan de verschillende onderdelen van het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht. Tevens komen de historie en de totstandkoming van het wetsvoorstel aan de orde.

Ook is onderzocht in hoeverre de ontwikkelingen in de justitiële praktijk rondom de invoering van het adolescentenstrafrecht in lijn liggen met de beleidsveronderstellingen. Naast trends in de toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassen daders en de advisering door de reclassering en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) tijdens de toeleiding naar de berechting van jongvolwassenen, wordt ook gekeken naar de toepassing van het volwassenenstrafrecht bij 16- en 17-jarige daders, jeugdsancties bij ernstige delicten en bijzondere voorwaarden bij voorwaardelijke sancties opgelegd aan jeugdigen.

Dit boek biedt zowel kwalitatieve als cijfermatige informatie omtrent het adolescentenstrafrecht, die relevant zijn voor beleidsmedewerkers, wetenschappers en praktijkmedewerkers wier werkzaamheden het gedrag en de berechting van jeugdige justitiabelen betreffen. Het rapport is de eerste publicatie uit het meerjarig onderzoeksprogramma Monitoren en Evalueren van het Adolescentenstrafrecht.