Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant voor materiële schade ontstaan door gaswinningsactiviteiten

Aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant voor materiële schade ontstaan door gaswinningsactiviteiten
  • Jaar van uitgave 2017
  • 114 pagina's
Auteur:Margot Gozoglu
Reeks:Groningen Centre for Law and Governance
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐94‐6290‐356‐2 | paperback | 1e druk | € 28,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐664‐0 | digitaal boek | € 18,99

Deze uitgave gaat over de aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant op grond van artikel 6:177 BW, waarbij de vraag centraal staat wat de gevolgen zijn van recente ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheid van de mijnbouwexploitant voor fysieke schade, waardedaling en begroting van de schade. Eerst wordt de problematiek en de hiermee samenhangende ontwikkelingen in het Groningen-gasveld beschreven. Vervolgens is er aandacht voor de causaliteit tussen gaswinning, aardbevingen en schade waarbij eveneens het (wettelijk) bewijsvermoeden wordt besproken. Omdat schade aan woningen een belangrijk gevolg is van de gaswinning, gaat deze studie in op zaakschade, zuivere vermogensschade en de (wijze van) begroting hiervan. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de rechtspraak omtrent waardedaling van woningen. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de procedures en regelingen omtrent aardbevingsschade. Getracht wordt een antwoord te vinden op de vraag op welke wijze de verschillende schadeposten, die in deze studie worden besproken, voor vergoeding in aanmerking kunnen komen en hoe deze schade afgewikkeld wordt.

Auteursinformatie

Margot Gozoglu is momenteel werkzaam als jurist. Dit onderzoek vormt de afsluiting van haar doctoraal examen Nederlands Recht (Togamaster) aan de Rijksuniversiteit Groningen.