Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Uittreksels jurisprudentie Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Uittreksels jurisprudentie Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
  • Jaar van uitgave 2017
Redacteur:A. Eleveld en D.M.A. Bij de Vaate
Reeks:Uittreksels jurisprudentie
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐221‐3 | 3e druk | ±€ 31,50
Verwacht 8 mei 2017

In deze bundel zijn 130 samenvattingen van arresten en uitspraken op het terrein van het sociaal recht in chronologische volgorde opgenomen. Deze worden verspreid over drie delen – individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht – behandeld. Door de selectie van de arresten en uitspraken wordt u in staat gesteld om kennis te nemen van de naar ons oordeel belangrijkste rechtspraakontwikkelingen binnen het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Iedere bespreking bevat de kern van de casus, een samenvatting van de centrale overwegingen en de beslissingen van de betrokken gerechtelijke instanties.

Anders dan in de vorige drukken is er nu voor gekozen om de belangrijkste overwegingen van de hoogste rechtsprekende instantie integraal weer te geven. Hierdoor is de bundel beter bruikbaar in het onderwijs. Achter in het boek zijn gemakshalve drie registers opgenomen: een alfabetisch register, een chronologisch register en een register op leerstuk.

Doelgroep

De bundel is samengesteld voor hen die, in het onderwijs – hbo en wo – en in de praktijk, te maken hebben met het sociaal recht.

Auteursinformatie

Vivian Bij de Vaate en Anja Eleveld zijn beiden als universitair docent verbonden aan de sectie sociaal recht van de Vrije Universiteit Amsterdam. Beiden zijn betrokken bij zowel het bachelor- als het masteronderwijs op het terrein van het
sociaal recht.