Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Third Party Litigation Funding

Third Party Litigation Funding
  • Jaar van uitgave 2016
  • 119 pagina's
Auteur:Joost Luiten
Reeks:Korte introducties
Rubriek: Juridisch Burgerlijk procesrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐303‐6 | paperback | 1e druk | € 24,90
Embargo tot nader bericht

‘Third Party Litigation Funding’ (TPF) is het verschijnsel waarbij een derde, een ‘litigation funder’ of ‘procesfinancier’, een overeenkomst sluit met een claimant, inhoudende dat de derde de kosten van de procedure voor het verhalen van de claim op zich neemt, zoals griffie- en advocatenkosten, in ruil voor een deel van de uiteindelijke opbrengst. Binnen dit brede kader zijn vele variaties denkbaar met betrekking tot de (juridische) posities van de financier, de gefinancierde en zijn advocaat. Het is tevens een constructie die zich leent voor verschillende typen claims; van letselschadegevallen waarin een individuele eisende partij zelf niet draagkrachtig genoeg is om de procedure te bekostigen, tot massaschadeacties en grote commerciële, internationale claims, waarbij de eisende partij de procesfinanciering gebruikt als een vorm van risicodekking.

De reeks Korte introducties biedt de lezer snel inzicht in een juridisch vraagstuk. Na lezing van het boekje weet de lezer precies wat hij minimaal moet weten over dit vraagstuk. De thema's kunnen zowel een generiek als een zeer specifiek juridisch vraagstuk behelzen.