Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Kunst, recht en beleid

Kunst, recht en beleid
  • Jaar van uitgave 2017
  • 470 pagina's
Auteur:Inge van der Vlies en Arthur Salomons
Rubriek: Juridisch Algemeen
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐267‐1 | paperback | 3e druk | ±€ 50,00
Verwacht 10 april 2017

De affaire met het Krim-goud, de aankoop van Rembrandt’s Maerten en Oopjen, de kortingen op de subsidies, de verdediging van de vrijheid van kunst en de nieuwe Erfgoedwet trekken ruime aandacht. Zij roepen veel vragen op. Twijfel is er ook of kunst in tijden van oorlog en internationaal geweld wel kan worden beschermd. Op deze vragen en twijfel gaan de auteurs van dit boek in. Het cultuurbeleid is van koers veranderd en wordt hier beschreven. Wat betekent publiek-private samenwerking? Het beleid wordt steeds meer schock proof gemaakt met het oog op de toetsing door de rechter. Dient formailisering daadwerkelijk de kunsten? De bespreking van de rechtsbescherming tegen weigeringen van subsidies is uitgebreid en actueel. Het boek gaat ook in op de vraag: hoe kijkt de kunst naar het recht? De verbeelding van het recht, recht en film, recht en literatuur, recht en beeldende kunst, recht en architectuur. De vele wijzigingen en nieuwe gebeurtenissen op het terrein kunst, recht en beleid maakten een herziening van dit boek noodzakelijk.

De meeste onderdelen zijn geschreven door Inge van der Vlies en herzien door anderen. Een heel team van auteurs heeft aan de actualisering van de tekst meegewerkt. Zij brengen kennis uit theorie en praktijk. Dat maakt het boek geschikt voor het onderwijs, de rechtspraktijk en het bestuur.