Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Jongeren en vrijheidsbeneming

Een studie naar de wijze waarop jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen omgaan met vrijheidsbeneming

Jongeren en vrijheidsbeneming
  • Jaar van uitgave 2011
  • 238 pagina's
Auteurs:V.I. Eichelsheim en A.M. van der Laan
Reeks:Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (deel 300)
Rubriek: Juridisch Strafrecht
Icon_printbook 978‐90‐8974‐602‐3 | paperback | 1e druk | € 37,00
Icon_ebook 978‐94‐6094‐501‐4 | digitaal boek | € 24,99

In de publieke opinie heerst nogal eens de opvatting dat het verblijf in een justitiële jeugdinrichting (JJI) kan worden vergeleken met het verblijf in een hotel. Vergeten wordt dat het verlies van vrijheid, autonomie en een verblijf ver weg van ouders of verzorgers ook zeer ingrijpend kan zijn voor jeugdige gedetineerden. Maar, wat weten we nu eigenlijk over hoe jongeren hun verblijf in een JJI beleven, hoe ze de omgang met staf en medegedetineerden ervaren en hoe ze aankijken tegen de dagelijkse activiteiten in een JJI? In dit onderzoek beschrijven we hoe jongeren in Nederlandse JJI’s met een vrijheidsbenemende situatie omgaan. We gaan na in welke mate jongeren veiligheid, autonomie en stress ervaren tijdens hun verblijf. Daarnaast bekijken we ook hun psychisch functioneren en hun gedrag in detentie. De manier waarop jongeren omgaan met vrijheidsbeneming proberen we te verklaren vanuit kenmerken van de jongeren zelf en vanuit sociale aspecten van de detentie, zoals de interactie met groepsleiding en met mede gedetineerden. Ook praktische aspecten zijn relevant, zoals de oordelen van jongeren over de rechtvaardigheid van regels en rechten in een JJI, het aanbod aan activiteiten en de kwaliteit van het onderwijs. We hebben jongeren die in een jeugdinrichting verblijven vragenlijsten voorgelegd, interviews bij hen afgenomen en hun dossiers en registratiedata bestudeerd.
Uit de resultaten blijkt dat de ervaren veiligheid, autonomie en het welbevinden van de jongeren tijdens hun verblijf in een JJI afhankelijk zijn van de ervaren kwaliteit van de interacties met groepsleiding, staf en groepsgenoten. Het voorkomen van agressieve misdragingen onder jongeren is gerelateerd aan meer praktische aspecten van detentie zoals de groepsgrootte en het aanbod van activiteiten. De resultaten bieden aanknopingspunten voor de behandelpraktijk van jongeren in een justitiële setting. De ervaren kwaliteit van sociale interacties met staf en groepsgenoten hangen duidelijk samen met de ervaren veiligheid, welbevinden en autonomie. Indirect kan hiermee een effect uitgaan op de motivatie van jongeren om deel te nemen aan trainingen en behandeling in een justitiële inrichting. Verder vinden we ook dat de veiligheid in een JJI afhankelijk is van de groepsgrootte en de geboden activiteiten.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor criminologen, strafrechtjuristen, orthopedagogen en beleidsmedewerkers politie en justitie.

Dit boek is ook als digitaal boek verkrijgbaar!

Digitale boeken bestelt en download u binnen enkele seconden en zet u heel gemakkelijk op uw e-reader, tablet, smartphone of pc. Ideaal voor studenten én professionals.

Nog geen e-reader, maar wel interesse in het digitale boek? Klik dan hier om te zien welke programma’s geschikt zijn om het digitale boek te lezen op uw pc.