Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Hoofdelijke verbintenissen

Hoofdelijke verbintenissen
  • Jaar van uitgave 2016
  • 294 pagina's
Auteur:W.H. van Boom
Reeks:Boom Masterreeks
Rubriek: Juridisch Verbintenissenrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐327‐2 | hardcover | 1e druk | € 45,00

Hoofdelijke verbintenissen komen veel voor in de rechtspraktijk. Te denken valt aan de hoofdelijke verbondenheid van medehuurders tegenover de verhuurder, aan hoofdelijke bestuurdersaansprakelijkheid of aan personen die zich hoofdelijk debiteur verklaren bij een geldlening. Het gaat dus om een juridisch kernleerstuk van het Nederlandse verbintenissenrecht, en zeker niet het eenvoudigste: de regels inzake hoofdelijke verbintenissen zijn notoir ingewikkeld en op bepaalde punten zelfs onhelder.

Dit boek biedt aan de rechtswetenschap en rechtspraktijk een gedegen overzicht van het Nederlandse recht inzake hoofdelijke verbintenissen. Aan de orde komen vragen als: wanneer doet zich hoofdelijkheid voor, welke rechtsgronden voor hoofdelijke verbintenissen zijn er en wat zijn de essentiële kenmerken van hoofdelijkheid? Tevens is in het boek rechtspraak van (met name) de Hoge Raad verwerkt, aangezien de uitspraken van de Hoge Raad de wettelijke regeling van de hoofdelijkheid verduidelijken.

Auteursinformatie

Willem van Boom (1969) is hoogleraar civiel recht te Leiden. Eerder was hij onder andere werkzaam aan de universiteiten van Tilburg en Rotterdam. Het onderzoek en onderwijs van Van Boom bestrijken het vermogensrecht in brede zin, maar omvatten ook rechtsvergelijking en methodologie van privaatrechtelijk onderzoek. Van Boom is een warm pleitbezorger van de empirische bestudering van het privaatrecht. Dit handboek laat echter zien dat hij juridisch-dogmatisch onderzoek minstens zo belangrijk vindt.