Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Durven denken: inleiding in de logica voor juristen

Durven denken: inleiding in de logica voor juristen
  • Jaar van uitgave 2017
  • 200 pagina's
Auteur:Jonathan Soeharno
Reeks:Boom Juridische studieboeken
Rubriek: Juridisch Algemeen
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐227‐5 | hardcover | 1e druk | € 39,00

Durven denken biedt een op de rechtspraktijk toegesneden inleiding in de logica.

Logica behoort tot het basisgereedschap van de jurist. In het recht wordt voortdurend geargumenteerd. De jurist kan dan ook niet zonder kennis van de argumentatieleer. In dit boek komen eerst de klassieke onderwerpen van de logica – argumentatieschema’s, syllogismen, drogredenen en propositielogica – aan bod, steeds aan de hand van juridische voorbeelden. Omdat de jurist met zijn argumenten zal willen overtuigen, besteedt dit boek ook bijzondere aandacht aan de rol van logica in de retorica.

Verder kent dit boek een verdiepend deel, waarin inzichten uit de moderne logica – predicatenlogica, natuurlijke deductie en modale logica – aan bod komen, weer steeds aan de hand van juridische voorbeelden. Het is daarmee een onmisbaar naslagwerk voor iedere (praktijk)jurist.

Auteursinformatie

Professor Jonathan Soeharno (jurist, filosoof en theoloog) is hoogleraar Rechtspleging in rechtsfilosofisch perspectief aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat te Amsterdam. Hij is tevens verbonden aan de beroepsopleidingen van advocaten, rechters en officieren van justitie.