Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Commentaar & Context WWZ

Commentaar & Context WWZ
  • Jaar van uitgave 2017
Auteur:F.M. Dekker
Redacteur:A.R. Houweling en M.J.M.T. Keulaerds
Reeks:Commentaar & Context
Rubriek: Juridisch Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐228‐2 | paperback | 1e druk | ±€ 49,00
Verwacht 24 februari 2017

Na inwerkingtreding van de WWZ zijn met tal van wetten – zoals de Verzamelwet SZW 2015, de Wet aanpak schijnconstructies (WAS), de Verzamelwet SZW 2016, de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (Wagw- EU) en de Verzamelwet SZW 2017 – reparaties uitgevoerd. Zoals bij elke nieuwe wet, is de parlementaire geschiedenis een belangrijk hulpmiddel bij de interpretatie en toepassing ervan. Daaruit blijkt immers wat de wetgever met de wet heeft beoogd.

In deze uitgave zijn de belangrijkste passages en de diverse reparatiewetten uit de parlementaire geschiedenis van de WWZ geselecteerd en artikelsgewijs geordend. Elk wetsartikel is voorzien van een commentaar, dat de wijzigingen van dat artikel kort en bondig toelicht en in de context van het systeem van de WWZ plaatst.

Essentiële onderdelen van het ontslagrecht zijn nader uitgewerkt in AMvB’s en ministeriële regelingen. De meest wezenlijke hiervan zijn in deze uitgave opgenomen.

Dit boek maakt het mogelijk de WWZ en de parlementaire geschiedenis ervan snel te doorgronden en is bedoeld voor iedereen die zich met arbeidsrecht bezighoudt.

Voor meer actuele uitgaven over arbeidsrecht, kijkt u op www.oogvoorarbeidsrecht.nl.

Auteursinformatie

De redactie is verzorgd door prof. mr. A.R. Houweling, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en mr. M.J.M.T. Keulaerds, advocaat en partner bij BarentsKrans.

Mr. F.M. Dekker is advocaat bij BarentsKrans te Den Haag.

De royalty’s komen gedeeltelijk ten goede aan de Stichting Advocaten voor Advocaten.