Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht

Civilologie: opstellen over empirie en privaatrecht
  • Jaar van uitgave 2013
  • 215 pagina's
Redacteur:Willem van Boom, Ivo Giesen en M. Smit
Reeks:Civilologie | Civilology (deel 3)
Rubriek: Juridisch Algemeen
Icon_printbook 978‐90‐8974‐638‐2 | paperback | 1e druk | € 55,50
Icon_ebook 978‐94‐6094‐503‐8 | digitaal boek | € 35,99

Dit boek bundelt een aantal bijdragen over de 'civilologische' beoefening van het privaatrecht. De auteurs presenteren resultaten uit verschillende empirische studies, waarbij diverse privaatrechtelijke terreinen de revue passeren, zoals het familierecht, geschilbeslechting en letselschadeafwikkeling. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de historische wortels en de theoretische betekenis van 'civilologische' beoefening van het privaatrecht.
De bijdragen laten zien dat, naast het vergroten van civilologische kennis in academische zin, civilologisch inzicht ook van nut kan zijn voor rechtspraak en rechtspraktijk. Zo kan zij diensten bewijzen bij de totstandkoming en evaluatie van wetgeving, bijvoorbeeld om de naleving ervan te optimaliseren of de werking ervan te evalueren.
Eén van de hoofdconclusies van dit boek is dat 'civilologie' niet in de plaats van het traditionele privaatrechtelijke onderzoek komt, maar daar een belangrijke aanvulling op vormt.