Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Aansprakelijkheidsrecht

Deel I: Rechtsbescherming, rechtsmiddel en rechtsherstel

Aansprakelijkheidsrecht
  • Jaar van uitgave 2015
  • 255 pagina's
Auteur:Cees van Dam
Reeks:Boom Masterreeks
Rubriek: Juridisch Verbintenissenrecht
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐065‐3 | hardcover | 2e druk | € 79,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐296‐3 | digitaal boek | € 62,99

In 2000 verscheen het handboek Aansprakelijkheidsrecht van C.C. van Dam. Nu, 15 jaar later, is het tijd voor een 2e druk. Deze zal bestaan uit drie delen. In dit eerste deel - Rechtsbescherming, rechtsmiddel en rechtsherstel - staat het schadevergoedingsrecht centraal. Behandeld worden onder meer overlijdensschade, psychische schade, affectieschade, zorgkosten, smartengeld en voordeeltoerekening.

Schadevergoeding is een middel om een geschonden recht of belang te herstellen. Als een recht of belang is geschonden, moet een effectieve reactie (remedie) volgen, ook als geen sprake is van meetbare schade. In dit handboek staan deze remedies centraal, waarbij het niet alleen gaat om schadevergoeding maar ook om erkenning of excuses.

Een remedie is alleen mogelijk als de toegang tot de rechter en een eerlijke procedure zijn gegarandeerd. Dit is het eerste handboek waarin het schadevergoedingsrecht wordt behandeld in samenhang met procedurele aspecten zoals verjaring, belang, immuniteit, buitengerechtelijke kosten en proceskosten.

Eveneens nieuw in dit handboek is de geïntegreerde behandeling van het schadevergoedingsrecht en de bescherming van fundamentele rechten. Er is daarom ruime aandacht voor de vraag hoe het EVRM doorwerkt in het schadevergoedingsrecht. De nadruk ligt op de rechten op leven (art. 2), menselijke waardigheid (art. 3), eerlijke procedure (art. 6) en privéleven (art. 8).

Deel 2 van dit handboek zal gaan over voorwaarden voor aansprakelijkheid en deel 3 over categorieën van aansprakelijkheid.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor juristen op het gebied van aansprakelijkheidsrecht.

Ars Aequi februari 2016

recensie Ars Aequi

Bekijk de bijlage